Luottamuspaikat

KAUPUNGIN VALTUUSTO                 3. pj Janne Peltola 

KAUPUNGINHALLITUS                      jäsen Tuija Kastari 2021-2023, vara Ahti Kilvensalmi 2023-2025, 

                                                                    varajäsen Sari Lappalainen (Liike Nytin paikka)

TEKNINEN LAUTAKUNTA                 varapj. Sari Lappalainen, vara Lassi-Pekka Pöksyläinen

RAKENNUSVALVONTAJAOS            pj Sari Lappalainen 

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET Rauno Autio

SIVISTYSLAUTAKUNTA                     kaupunginhallituksen edustaja Tuija Kastari

                                                                    varajäsen Eveliina Pölkki   

TARKASTUSLAUTAKUNTA               jäsen  Raimo Partanen, vara Jari Tikkanen  

HENKILÖSTÖJAOSTO                         jäsen Eveliina Pölkki                                         

KESKUSVAALILAUTAKUNTA            vara Aimo Väisänen

KÄSITYÖKESKUKSEN TOIMIKUNTA jäsen Mervi Kananen-Kärkkäinen

VANHUSNEUVOSTO                             jäsen Laina Kämäräinen, vara Aila Vartiainen,                                                                                                        kaupunginhallituksen edustaja Tuija Kastari

YSAO HALLITUS                                     vara Sari Lappalainen

SEUTUSOPIMUSTEN JOHTOKUNTA Janne Peltola

SNELLMAN INSTITUUTTI                   jäsen Sari Lappalainen

P-S SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUSTO jäsen Janne Peltola, vara Ahti Kilvensalmi

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAVALTUUSTO jäsen Tuija Kastari, vara Janne Peltola

 YLÄ-SAVON SOTE-VALTUUSTO   2021-2023  varapj. Sari Lappalainen, vara Anja Huuskonen

YLÄ-SAVON SAIRAANHOIDON SÄÄTIO varajäsen Sari Lappalainen 

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 2021-2023 edustaja  Ahti Kilvensalmi, vara                                                                                                                                    Janne Peltola